Joukkorahoitus

Joukkorahoitus kuvaa tapaa tehdä yhteistyötä ja saada huomiota henkilöiden tai organisaatioiden hankkeille, joiden rahoittaminen tapahtuu keskenään verkostoituvien ihmisten avulla, yleensä internetin välityksellä.

Mitä on joukkorahoitus

Joukkorahoitus on yleistermi, jolla tarkoitetaan nykyaikaista tapaa rahoittaa liiketoimintaa avoimen netissä järjestettävän rahoituskampanjan kautta. Merriam-Webster -suursanakirja määrittelee sen “käytännöksi, jossa rahoitusosuuksia pyydetään laajalta määrältä ihmisiä varsinkin online-yhteisön piirissä”. Joukkorahoitus on alakategoria joukkoistamisesta (eng. crowdsourcing), jolla viitataan tapaan saada palveluja, ideoita tai sisältöä online-yhteisöltä.

Nämä kolme näkökohtaa määrittelevät joukkorahoituksen ytimen:

  1. Sijoitukset tulevat suurelta määrältä sijoittajia (eli ”joukolta”)
  2. Keskimääräinen sijoitus on suhteellisen pieni (sadasta eurosta tuhansiin euroihin)
  3. Sijoittaminen ja rahankeräys tapahtuvat verkossa

Miksi joukkorahoitus?

Tämä seuraava listaus on suoraan INVESDORILTA joka hoitaa joukkorahoituksia paljon Suomessa.

Syy 1: Rahoitus

Tämä syy selittää itse itsensä. Yritysten joukkorahoitushankkeiden ensisijainen syy on rahoituksen hankkiminen. Tämä syy ei kuitenkaan yksin selitä joukkorahoitussivustojen valintaa muiden rahoitustapojen edelle.

Syy 2: Brändäys

Tämä on joukkorahoituksen ja esimerkiksi pankkirahoituksen eroavaisuuden perussyy. Jos kampanja on suunniteltu ja toteutettu hyvin, on se vahva näkyvyyden ja bränditietoisuuden rakentaja – eli hyötyjen, joita yksityiset rahoitusjärjestelyt tai pankkilainat eivät pysty toimittamaan.

Syy 3: Asiakkaiden sitouttaminen

Joukko ei tarkoita pelkästään kasvottomia, yritysten rahoitusasioista tietämättömiä massoja. Kaikilla yrityksillä on oma joukkonsa: asiakkaansa. Mikäli yrityksen tuotteet ja palvelut ovat ensiluokkaisia, heidän asiakkaansa haluavat usein innoissaan sijoittaa siihen. Tyytyväiset asiakkaat voivat suositella tuotetta tai palvelua omassa verkostossaan, mutta tyytyväinen asiakas, joka myös omistaa tätä tuotetta valmistavan tai palvelua tarjoavan yrityksen osakkeita tekee sen vielä todennäköisemmin.

Syy 4: Markkinavalidoinnin saaminen

Vastikkeisiin perustuvassa joukkorahoituksessa markkinavalidaatio on usein oleellista. Verrattuna osakeantiin tai velkakirjojen myyntiin perustuvaan joukkorahoitukseen se on parempi kanava niille yrityksille, jotka eivät ole vielä tuoneet tuotteitaan tai palvelujaan markkinoille. Idean perimmäinen logiikka on siinä, että joukkorahoitussivustot ovat rahoitusmuodosta riippuen joko lahjoittajien, kuluttajien tai sijoittajien käyttämiä markkinapaikkoja. Tulevien tarjoustesi edistäminen sellaisella markkinapaikalla antaa joukkorahoitusalustan käyttäjille mahdollisuuden äänestää tarjoomasi kiinnostavuudesta lompakoillaan. Joskus kampanjan paras tuotto tuleekin markkinoiden palautteen kautta.

Syy 5: Pörssilistautumisen valmistelu

Kun yritys pyrkii listaamaan osakkeensa pörssiin, sillä on oltava melko runsaasti jo olemassa olevia osakkaita. Monet markkinapaikat vaativat, että yrityksellä on vähintään sata osakasta, jotta osakkeella voi olla likviditeettiä listauksen jälkeen. Melko harvalla suljetun ystäväpiirin, perheen ja bisnesenkeleiden kautta rahoituksensa hankkineella yksityisyrityksellä on sata osakasta. Tällöin on tarpeellista laajentaa osakaspohjaa, ja siinä joukkorahoituskampanja toimii tehokkaasti. Tämän tyyppisiä projekteja kutsutaan usein termillä pre-IPO (varsinaista listautumista edeltävä osakeanti), koska ne tehdään osakaspohjan laajentamiseksi ja tietoisuuden nostattamiseksi lähitulevaisuudessa tapahtuvaa pörssilistausta valmisteltaessa.

Syy 6: Tulo uusille markkinoille

Uusille markkinoille tulo tehdään tyypillisesti myynnin ja markkinoinnin parissa uurastaen. Joukkorahoituksella uusille markkinoille pyrkivä yritys voi yhdistää markkinoinnin ja myynnin laajentumisensa rahoittamiseen. Suuntaamalla rahoituskampanja laajentumiskohteina oleviin maihin se voi saada paikallisia osakkaita. Nämä osakkaat voivat puolestaan toimia brändilähettiläinä lisäämällä tietoisuutta yrityksen olemassaolosta, pyytämällä vähittäismyyntiliikeitä ottamaan yrityksen tuotteita myyntiin tai yhdistämällä yritys arvokkaisiin paikallisiin verkostoihin, koska siten sijoittajat kasvattavat sijoituksensa arvoja oman aktiivisen toimintansa kautta.