spot_img
KotiRyhmittelemätönMikä on Ethereum?

Mikä on Ethereum?

Ethereum on globaali tietokoneiden verkosto, joka noudattaa tiettyjä sääntöjä, joita kutsutaan Ethereum-protokollaksi. Se toimii perustana yhteisöille, sovelluksille, organisaatioille ja digitaalisille varoille, joita kuka tahansa voi rakentaa ja käyttää.

Ethereum-verkkoon voi luoda sovelluksia kuka tahansa itselleen mistä tahansa ja milloin tahansa. Verkossa käyttäjät voivat tutustua sovellusten maailmaan tai rakentaa omia sovelluksia. Keskeinen innovaatio on se, että voit tehdä kaiken tämän tarvitsematta luottaa keskusviranomaiseen, joka voisi muuttaa sääntöjä tai rajoittaa pääsyäsi.

Ethereum on ikään kuin avoin internet.

Hajautettu lohkoketjualusta

Lohkoketju on tapahtumatietokanta/-loki, jota päivitetään ja jaetaan useiden tietokoneiden kesken verkossa. Tietokantaan lisättävä uusi transaktiosarja on ”lohko”. Tästä syystä tietokanta on saanut nimityksen lohkoketju.

Julkisissa lohkoketjuissa, kuten Ethereum, kuka tahansa käyttäjä voi lisätä tietoja ketjuun, mutta ei voi poistaa niitä. Jos joku haluaisi muuttaa tietoja tai huijata järjestelmää, hänen olisi tehtävä se suurimmalla osalla verkon tietokoneista. Tietokoneita verkossa on paljon! Tämä tekee Ethereumin kaltaisista hajautetuista lohkoketjuista erittäin turvallisia.

Älykkäät sopimukset ja DApps

Älykkäät sopimukset tai älysopimukset ovat Ethereumin lohkoketjussa olevia tietokoneohjelmia. Näitä ohjelmia ajetaan, kun käyttäjä käynnistää transaktion. Älysopimukset tekevät Ethereum-verkosta erittäin joustavan siinä suhteessa, mitä verkko voi tehdä. Älysovellukset ovat hajautettujen sovellusten (DApps) ja organisaatioiden rakennuspalikoita.

Monille käyttäjille tuttua on varmaan, että tuotetta tai palvelua, jota on käyttänyt pitkään, muutetaan tai jokin hyödyllinen ominaisuus poistetaan. Ethereumissa asia on toisin. Kun älysovellus on kerran julkaistu Ethereum-verkkoon ja se on siellä käytettävissä ja saatavilla niin pitkään kuin Ethereum on olemassa. Älysopimus ei voi poistaa edes sen kirjoittaja.

Koska älysopimukset on automatisoitu, ne eivät syrji mitään käyttäjäryhmää tai käyttäjää. Lisäksi ne ovat aina käyttövalmiina. Hyviä esimerkkejä älykkäistä sopimuksista ovat lainaussovellukset, hajautetut kaupankäyntipörssit, vakuutukset, kvadraattinen rahoitus, sosiaaliset verkostot ja NFT:t (Non-Fungible Token). Toisin sanoen mahdollista on melkein kaikki, mitä vain voit ajatella.

Kehitys ja lanseeraus

Ethereum on syntynyt Vitalik Buterin kehitystyön tuloksena. Hän julkaisi White Paperin Ethereumista jo vuonna 2013. Seuraavana vuonna järjestettiin Ethereum ICO -joukkorahoituskampanja varojen keräämiseksi projektille. Joukkorahoituksessa kerättiin 31000 bitcoinia eli noin 18 miljoonaa dollaria projektille. Projekti herätti suurten rahoituslaitosten huomion ja jo kesällä 2015 julkaistiin ensimmäinen Ethereum versio testitilassa.

Ainoastaan 9 kuukautta myöhemmin kaikki Ethereum-toiminnot tulivat saataville Homestead-protokollan luomisen ja käyttöönoton jälkeen.

Ethereum on myös nimi toisen sukupolven kryptovaluutalle. Muut 2010-luvun alussa syntyneet valuutat, kuten bitcoin ja liteCoin katsotaan ensimmäisen sukupolven kryptovaluutoiksi. Toisen sukupolven valuutoissa on yleensä yhteys älysopimuksiin ja niihin liittyviin toimintoihin. 2020-luvun alussa markkinoille ovat tulleet ns. kolmannen sukupolven kryptovaluutat. Niissä on samat ominaisuudet ja toiminnallisuudet kuin ethereumissa, mutta ne ovat paljon skaalautuvampia verkon ansiosta.

Ethereum-verkko kykenee käsittelemään noin 15 TPS (transaction per second). Kolmannen sukupolven älysopimusalustat/-verkot pystyvät yli tuhanteen transaktioon sekunnissa. Esimerkkejä kolmannesta sukupolvesta ovat muun muassa Solana ja Avalance.

Alkuperäinen kryptovaluutta: ether (ETH)

Ethereumin lohkoketjua ylläpitävät Bitcoinin tavoin louhijat. Nämä saavat tekemästään louhintatyöstä vastineeksi Ethereumin natiivivaluuttana toimivaa ether-kryptovaluuttaa (lyhenne: ETH). Etheriä käytetään Ethereum-alustalla transaktioiden maksuun.

Vuonna 2022 The Merge-päivityksen yhteydessä louhinta korvattiin ”steikkauksella” (staking). Louhijoiden sijaan lohkoketjua ylläpitävät validaattorit, joiden vähimmäispanos on 32 etheriä. Louhinnasta luopumisen seurauksena Ethereum-verkon energiankulutus putosi lähes nollaan.

Etheristä, joka tunnetaan myös ethereumina, on tullut toinen suuri ja merkittävä kryptovaluutta bitcoinin rinnalle. Sitä ei ole alun perin luotu puhtaaksi valuutaksi kuten bitcoinia, vaan se on lähinnä suunniteltu käyttöön Ethereum-verkon sisällä.

Ohjelmoitavuus ja joustavuus

Ethereum on älykkään ohjelmoinnin ja hajautetun sovelluskehityksen edelläkävijä. Sen joustavuus houkuttelee sekä kehittäjiä että sijoittajia. Ethereumin keskeisiä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka korostavat Ethereumin ohjelmoitavuutta ja joustavuutta, ovat seuraavat:

 1. Älysopimukset. Niiden luominen on mahdollista Ethereum-verkossa. Ne ovat itseohjautuvia tietokoneohjelmia Ethereumin lohkoketjussa. Ne maksavat toiminnoista automaattisesti, kun niitä ehdotetaan. Älysopimuksia on laidasta laitaan ja niitä voidaan yhdistellä keskenään tai niiden pohjalta voi luoda uusia.
 2. Ether (ETH) eli ethereum on verkon oma kryptovaluutta. Se toimi alkujaan polttoaineena älysopimusten suorittamiseen sekä kaupankäynnin välineenä ja maksuvälineenä Ethereum-verkon sisällä. Ether on ohjelmoitavissa ja sen avulla voidaan suorittaa lohkon toimintoja ketjussa.
 3. Ethereum-verkkoa voidaan pitää käyttöjärjestelmänä hajautetuille sovelluksille (DApps). Kuka tahansa käyttäjä voi luoda omia sovelluksia ja toimintoja verkkoon. Tämä tekee siitä erittäin joustavan ja monipuolisen alustan.

Ethereum on käynyt vuosien aikana lävitse ICO-buumin (Initial Coin Offering), DeFi-buumin (Decentralized Finance) ja NFT-buumin (Non-Fungible Tokens). Kaikki tämä on osoitus Ethereumin ohjelmoitavuudesta, joustavuudesta ja sen kyvystä sopeutua eri tilanteisiin.

Käyttötilanteet – hajautettu rahoitus ja NFT:t

Hajautettu rahoitus (DeFi) ja NFT:t (Non-Fungible Tokens) ovat vaikuttaneet merkittävästi Ethereumin lohkoketjun maisemaan ja sen kehittymiseen.

Hajautettu rahoitus (DeFi)

Tällä viitataan vaihtoehtoiseen rahoitusinfrastruktuuriin, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle. Tämä infrastruktuuri hyödyntää älykkäitä sopimuksia luodakseen uusia protokollia, jotka jäljittelevät olemassa olevia rahoituspalveluita avoimemmalla, yhteen toimivammalla ja läpinäkyvämmällä tavalla.

DeFin tärkeimmät ominaisuudet ovat:

 • Vapaasti käytettävissä oleva: Toiminta ilman välittäjiä tai keskitettyjä laitoksia. Hyödyntää avoimia protokollia ja hajautettuja sovelluksia (DApps)
 • Koodin toimeenpano: Sopimukset pannaan täytäntöön koodilla, mikä varmistaa turvalliset ja todennettavat tapahtumat.
 • Läpinäkyvyys: Julkisessa lohkoketjussa jatkuvat oikeutetut tilamuutokset, mikä luo muuttumattoman ja erittäin yhteen toimivan rahoitusjärjestelmän.

Esimerkkejä DeFi-sovelluksia ovat:

 • Decentralized Exchanges (DEXs)
 • Lainausalustat: Käyttäjät voivat lainata digitaalista omaisuutta ansaitakseen korkoa tai lainata omaisuutta maksamalla korkoa.
 • Likviditeettipoolit: Käyttäjät lisäävät varoja pooleihin kaupankäyntiä varten ja ansaitsevat maksuja.
 • On-Chain Investment Funds: Älykkäät sopimukset hallinnoivat sijoitussalkkuja.

Non-Fungible Tokens (NFT)

NFT:t mahdollistavat omaisuuden tokenoinnin, mikä edustaa ainutlaatuisia digitaalisia kohteita lohkoketjussa.

Esimerkkejä NFT:n hyödyntämisestä DeFissä ovat:

 • Omistustodistus: NFT:t voivat toimia todisteena digitaalisen materiaalin ja omaisuuden omistusoikeudesta.
 • Vakuus: NFT-sopimuksia voidaan käyttää vakuuksina laina-alustoissa.
 • Likviditeettipoolit: NFT:itä voidaan lisätä likviditeettipooleihin DeFi-protokollien parantamiseksi.

DeFi ja NFT:t mullistavat talouselämän ohjelmat ja sovellukset tarjoamalla läpinäkyvyyttä, saavutettavuutta ja uusia mahdollisuuksia käyttäjille. Näiden teknologioiden kehittyminen voi edistää vankemman ja avoimemman rahoitusinfrastruktuurin luomista.

Ether (ETH) vaihdon välineenä

Ether tai ethereuminakin tunnettu kryptovaluutta on ns. toisen sukupolven kryptovaluutta. Se on alkujaan Ethereum-verkon sisäiseen kaupankäyntiin ja maksuliikenteeseen tehty kryptovaluutta. Ether on token, jota käytetään Ethereumin hajautettujen sovellusten sisällä tehtävissä ja tapahtuvissa transaktioissa.

Ether on kuitenkin ohjelmoitavuutensa ja joustavuutensa johdosta kehittynyt ja kasvanut kryptovaluutaksi bitcoinin rinnalle. Se onkin tänä päivänä toiseksi suurin kryptovaluutta bitcoinin jälkeen ja se on käytettävissä laajalti sijoitus- ja maksuvälineenä bitcoinin rinnalla muun muassa netti- ja kryptokasinoilla.

Vitalik Buterinin panos

Venäläis-kanadalaisen ohjelmoijan ja verkkotoimittaja Vitalik Buterinin panos Ethereum-alustalle ja -kryptovaluutalle on ollut merkittävä. Hän kimpaantui keskitetyille järjestelmille, kun World of Warcraft -pelin ylläpitäjät menivät muuttamaan hänen WoW-hahmoaan. Se sai hänet innostumaan hajautetuista järjestelmistä. Lisää vettä myllyyn toi hänen kiinnostuksensa bitcoiniin ja sen taustoihin.

Tämän innostuksen pohjalta hän alkoi kehittämään uutta hajautettua ohjelmistoympäristöä. Vuonna 2013 hän julkaisi ensimmäisen suunnitelmansa Ethereum-verkosta ja seuraavaksi hän oli käynnistämässä joukkorahoitusta projektin rahoittamiseksi.

Menestystarina oli valmis; joukkorahoitus tuotti 18 miljoonan dollarin (31000 BTC) pääoman. Se mahdollisti sen, että jo vuonna 2015 kesällä Ethereum-verkon ensimmäinen versio julkaistiin ja Ethereum-lohkoketju käynnistyi. Vain yhdeksän kuukautta myöhemmin julkaistiin jo Homestead-versio tai päivitys, jonka mukana kaikki Ethereumin toiminnot tulivat saataville.

Buterinin panoksen seurauksena on syntynyt hajautettu ohjelmistoympäristö, ”avoin internet” Ethereum sekä maailman toiseksi suurin kryptovaluutta ether (ETH).

Ethereumin tulevaisuuden näkymät

Ohjelmoitavuutensa ja joustavuutensa ansiosta Ethereum kasvaa ja kehittyy huimaa vauhtia. Sekä Ethereum-verkko että kryptovaluutta houkuttelevat koko ajan lisää sijoittajia ja kehittäjiä ympäristön käyttäjiksi.

Verkon tehokkuutta ja skaalautuvuutta on parannettu huomattavasti. Lisäksi ”krypton louhinnasta” on luovuttu (työtodistemekanismi (PoW) ja on siirretty varantotodistemalliin (PoS). Louhinnan sijaan ether-valuuttaa pantataan. Tämä lisää skaalautuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi uuteen versioon on tullut Beacon Chain ja sirpaleketjut.

UKK

Mikä on Ethereumin ensisijainen tarkoitus?

Kryptovaluutta ethereum on alun perin ollut valuutta Ethereum-verkon sisäiseen kaupankäyntiin ja maksuliikenteeseen.

Miten Ethereum helpottaa älykkäiden sopimusten luomista ja toteuttamista?

Kehittäjien käytössä on lähes täydellinen Turing-kieli. Lisäksi uusien älysopimusten luonnissa ja toteuttamisessa voidaan aina hyödyntää jo olemassa olevia sopimuksia.

Milloin Ethereumin kehitys alkoi ja milloin verkko aloitettiin?

Ethereum White Paper julkaistiin vuonna 2013 ja ensimmäinen testiversio julkaistiin kesällä 2015. Samalla käynnistyi Ethereumin lohkoketju. Ensimmäinen täysversio julkaistiin 9 kuukautta testiversion jälkeen.

Viimeisimmät artikkelit