spot_img
KotiUutinenMitä tarkoittaa lyhyeksi myynti, eli shorttaus?

Mitä tarkoittaa lyhyeksi myynti, eli shorttaus?

Lyhyeksi myynnillä tarkoitetaan sellaista sijoitustoimintaa, missä sijoittaja myy lainattuja osakkeita, joiden arvon hän odottaa laskevan tulevaisuudessa. Kun näiden osakkeiden arvo laskee, sijoittaja ostaa ne takaisin halvemmalla hinnalla ja palauttaa ne takaisin alkuperäiselle omistajalle. Jos sijoittajan strategia onnistuu, lyhyeksi myynti tuottaa hänelle voittoa. Lyhyeksi myynnillä, eli shorttauksella sijoittaja hyödyntää laskevia osakekursseja.

Lyhyeksi myynti on mahdollista, koska osakkeita voi lainata esimerkiksi pankilta tai välittäjältä. Sijoittaja myös maksaa lainaamistaan arvopapereista korkoa. Lyhyeksi myyntiä harkitsevan on lisäksi aina tärkeää huomioida, että lyhyeksi myynti on riskialtis sijoitusstrategia. Jos osakkeen arvo ei laskekaan, vaan päinvastoin nousee, voi ennustamaton arvonnousu aiheuttaa sijoittajalle merkittäviä tappioita. Sijoittajan tulisikin harkita huolellisesti lyhyeksi myynnin riskejä ja hyötyjä ennen kuin hän käyttää sitä strategiana.

Milloin lyhyeksi myynti on hyvä sijoitusstrategia?

Sijoittamisessa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, mitä on tekemässä. Siksi sijoittajan on hyvä tutustua sijoittamisen perusteisiin ja erilaisiin sijoitusstrategioihin. Esimerkiksi sijoita.net -sivustolta löytyy paljon hyödyllistä tietoa sijoittamisesta.

Lyhyeksi myynti voi toimia hyvänä sijoitusstrategiana tietyissä tilanteissa. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tilanteista, milloin lyhyeksi myynti voi olla kannattavaa.

Sijoittaja voi käyttää lyhyeksi myyntiä esimerkiksi riskien hallintaan. Jos esimerkiksi omistaa suuren määrän tietyn yrityksen osakkeita, lyhyeksi myyntiä voi käyttää pienentääkseen riskiä, että osakesalkun arvo romahtaa, jos yrityksen osakkeiden hinta laskee.

Lyhyeksi myynti voi olla kannattavaa esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, missä sijoittaja ajattelee osakkeen olevan yliarvostettu. Tällöin hän voi myydä lainaksi ottamansa osakkeet ja jäädä odottamaan osakkeiden hinnan laskua. Jos hän pystyy ostamaan osakkeet takaisin alhaisemmalla hinnalla, hän voi ansaita voittoa erotuksella. Myös silloin lyhyeksi myynti voi olla hyödyllistä, jos sijoittaja uskoo, että jokin yritystä tai sen toimialaa koskeva tapahtuma tulee vaikuttamaan negatiivisesti osakkeen arvoon. Jos yritys esimerkiksi julkaisee huonot tulokset, osakkeen arvo saattaa laskea ja lyhyeksi myynti voi tuottaa voittoa.

Lyhyeksi myyntiä kannattaa harkita myös silloin, kun markkinoilla vallitsee yleinen laskusuhdanne. Silloin useimpien osakkeiden hinnat laskevat, ja lyhyeksi myynnin avulla sijoittaja voi ansaita voittoa osakkeiden arvon laskemisen ansiosta.

Mitä pitää ottaa huomioon, jos kokeilee lyhyeksi myyntiä?

Lyhyeksi myyntiä ei kannata harkita ennen kuin on tutustunut aiheeseen tarpeeksi. Koska lyhyeksi myynti, eli shorttaus on erityisen riskialtis sijoitusmuoto, on ensiarvoisen tärkeä huomioida tietyt asiat.

Sijoittajan tulisi ensinnäkin seurata lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrää, koska määrällä voi olla vaikutus osakkeen arvoon. Jos lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä kasvaa, se voi lisätä osakkeen laskupainetta. Sijoittajan tulee seurata tarkkaan myös osakkeen hintakehitystä, koska lyhyeksi myynti saattaa lisätä osakkeen volatiliteettia. Osakkeen korkea volatiliteetti voi johtaa suuriin hintavaihteluihin.

Koska lyhyeksi myyntiin liittyy korkeita lainakorkoja, tulee sijoittajan olla perillä myös lainakorkojen suuruudesta ja verrata niitä muihin sijoitusmahdollisuuksiin. Lisäksi sijoittajan täytyy seurata osakkeen arvostusmittareita, kuten P/E-lukua ja P/B-lukua. Mittarit voivat antaa tärkeitä vihjeitä osakkeen arvosta ja potentiaalisista riskeistä.

On tärkeää huomata, että yksittäisten tekijöiden seuraaminen ei kuitenkaan riitä, vaan sijoittajan tulisi arvioida eri tekijöistä muodostuvaa kokonaiskuvaa.  

Mitkä ovat lyhyeksi myynnin riskit?

Lyhyeksi myyntiin liittyy useita riskejä ja haittoja, minkä vuoksi jotkut maat ja markkinat voivatkin rajoittaa lyhyeksi myyntiä. Tässä muutama asia, jotka on hyvä pitää mielessä, jos harkitsee lyhyeksi myynnin kokeilemista:

  • Lyhyeksi myyntiin liittyy rajallinen voittopotentiaali, koska arvopaperin hinta ei voi laskea alle nollan. Tämä tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa sijoittaja voi menettää kaikki sijoituksensa, jos arvopaperin hinta nousee eikä laske, niin kuin sijoittaja on odottanut.
  • Lyhyeksi myyntiin liittyvät korkeat lainan korot muodostavat oman riskinsä, koska sijoittaja lainaa osakkeita lyhyeksi myyntiä varten. Riskinä on, että korkeat korot syövät sijoittajan tuottoa.
  • Epävarmuus on tekijä, joka liittyy aina lyhyeksi myyntiin. Saadakseen tuottoa sijoittajan pitää osata arvioida oikea ajankohta osakkeiden ostamiseen ja myymiseen. Jos arvio menee pieleen, sijoittaja voi menettää rahansa.
  • Yhtiöillä on omat riskinsä lyhyessä myynnissä. Niiden kannalta lyhyeksi myynti voi olla haitallista, koska se saattaa laskea yhtiön osakkeiden arvoa ja heikentää yhtiön mainetta. Tämä voi aiheuttaa ylimääräisiä paineita yhtiön johdolle ja vaikuttaa yhtiön koko liiketoimintaan.

Lyhyeksi myynnin kustannukset

Lyhyeksi myyntiin liittyy useita kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa sijoittajan tuottoon. Kuten edellä on mainittu, sijoittajan tulee maksaa lainakorkoa osakkeiden lainaamisesta lyhyeksi myyntiä varten. Lainakorkojen suuruus vaihtelee osaketyypin ja kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Lainakorot eivät ole kuitenkaan ainoa lyhyeen myyntiin liittyvä kustannus. Niiden lisäksi sijoittaja maksaa välityspalkkioita kaikista lyhyeksi myydyistä osakkeista. Välityspalkkiot vaihtelevat välittäjän mukaan ja riippuvat sijoitusten koosta ja osaketyypistä.

Lyhyeksi myyntiä varten on myös asetettava vakuus, jonka suuruus riippuu muun muassa käytettävästä välittäjästä. Jos osakkeen kurssi nousee, myös vakuusvaatimus kasvaa, jolloin on varmistettava, että salkussa on riittävät vakuudet. Verot on myös huomioitava kustannuksena. Sijoittajan tulee maksaa veroa shorttauksen tuloksesta, jos hän saa siitä voittoa. Sijoittajan tulee muistaa myös muut kustannukset, kuten kaupankäynnin kustannukset ja mahdolliset lisämaksut.

Miten lyhyeksi myyntiin suhtaudutaan?

Lyhyeksi myynti on sallittua monessa maassa, mutta jotkut maat ovat rajoittaneet tai kieltäneet lyhyeksi myynnin tietyissä tilanteissa tai tiettyjen yritysten osalta. Esimerkiksi vuoden 2020 koronaviruspandemian aikana joissakin maissa lyhyeksi myyntiä päätettiin rajoittaa tilapäisesti, jotta pystyttiin turvaamaan rahoitusmarkkinoiden vakaus.

Lyhyeksi myynnistä keskustellaan paljon niin sijoittajien kuin yritystenkin keskuudessa. Lyhyeksi myynti voi auttaa paljastamaan yliarvostetut osakkeet ja laskusuhdanteessa se voi auttaa hintojen vakauttamisessa. Toisaalta lyhyeksi myyntiä on arvosteltu siitä, että se voi aiheuttaa markkinoiden volatiliteettia ja vaikuttaa näin haitallisesti yritysten maineeseen.

Joskus yritykset saattavat kokea lyhyeksi myynnin hyökkäyksenä itseään vastaan, koska lyhyeksi myynti aiheuttaa helposti negatiivisen kuvan yhtiöstä ja laskee sen osakkeen arvoa. Siksi joissain maissa on keskusteltu lyhyeksi myynnin rajoituksista tai sen kieltämisestä. Monessa maassa lyhyeksi myynti on kuitenkin sallittu, ja sitä pidetään hyödyllisenä sijoitusstrategiana tietyissä tilanteissa. Lyhyeksi myynnin käyttöä strategiana tulisi kuitenkin harkita huolellisesti, ennen kuin sitä lähtee kokeilemaan.

Näin aloitat lyhyeksi myynnin

Lyhyeksi myynti on siis sijoitustapa, jossa myyt arvopapereita, kuten osakkeita. Et omista osakkeita myyntihetkellä itse, vaan olet lainannut ne välittäjältä tai pankilta. Myymisen jälkeen odotat, että osakkeiden niiden hinta laskee, minkä jälkeen voit ostaa ne takaisin halvemmalla hinnalla. Jos onnistut ajoittamaan myynti- ja ostohetken oikein, teet voittoa.

Jotta voit aloittaa shorttauksen, sinun tulee avata tili sellaisen välittäjän kanssa, joka tarjoaa kyseistä palvelua. Sinun tulee varmistaa, että sinulla on riittävästi pääomaa kattamaan mahdolliset tappiot, jos arvopaperin hinta nousee sen sijaan, että se laskee.

Kun olet valinnut välittäjän ja avannut tilin, voit etsiä sopivia arvopapereita, joita haluat lyhyeksi myydä. Välittäjältäsi saat ohjeet, miten lyhyen myynnin toteuttaminen tapahtuu käytännössä. Pidä mielessä koko prosessin ajan, että lyhyeksi myynti on riskialtis sijoitustapa. Vaikka voitot ovat mahdollisia, lyhyeksi myyntiin liittyy aina riski siitä, että arvopaperin hinta nousee sen sijaan, että se laskee.

Viimeisimmät artikkelit