spot_img
KotiRyhmittelemätönAktia selvitti suomalaisten tavat säästää ja sijoittaa – Suomen sisällä merkittäviä alueellisia...

Aktia selvitti suomalaisten tavat säästää ja sijoittaa – Suomen sisällä merkittäviä alueellisia eroja

Suomalaiset voidaan jakaa Aktian teettämän tutkimuksen mukaan neljään eri säästämisen arkkityyppiin: tallettajiin, osakkaisiin, omistajiin ja hajauttajiin. Suomalaisten sijoitustottumuksissa on selvityksen perusteella huomattavia alueellisia eroja.

Aktia Pankki teetti keväällä 2019 laajan, kansallisesti edustavan selvityksen, jossa tutkittiin suomalaisten tapoja säästää ja sijoittaa. Selvityksen perusteella suomalaisen säästäjän arkkityyppejä on neljä. Säästämisen ja sijoittamisen tavoissa on myös selkeitä alueellisia eroja.

Suomalaisen säästäjän neljä arkkityyppiä

  • Tallettajan säästöistä ja sijoituksista 94 % on talletuksia
  • Osakkaan säästöistä ja sijoituksista 88 % on osakkeita tai rahasto-osuuksia
  • Omistaja luottaa erityisesti sijoitusasuntoihin tai metsään (83 % sijoituksista)
  • Hajauttaja jakaa varansa tasaisesti kaikkiin yllämainittuihin

Selvityksen perusteella valtaosa suomalaisista on Tallettajia (29 %) ja Osakkaita (24 %). Asuntoihin ja metsään sijoitetaan harvemmin, ja Omistajia on suomalaisista vain 7 %. Sijoituksensa kaikkiin luokkiin tasaisesti jakavia Hajauttajia on vain 8 % suomalaisista. 31 prosentilla suomalaisista ei ole säästöjä lainkaan.

Turussa sijoitetaan, Tampereella säästetään säännöllisesti

Suomalaisten sijoitustottumuksissa on selvityksen perusteella huomattavia alueellisia eroja.

Tutkimuksen perusteella Turku näyttäisi olevan Suomen sijoituspääkaupunki; varsinaissuomalaisista Osakkaita ja Hajauttajia on yhteensä jopa 44 %.

Viimeisimmät artikkelit