spot_img
KotiAjankohtaistaSuomalaiset kasvuyritykset ja innovointi

Suomalaiset kasvuyritykset ja innovointi

Kasvuyrityksellä tarkoitetaan EU:n määritelmän mukaan yritystä, joka työllistää vähintään 10 henkeä ja seuraavana kolmena vuonna kasvattaa työllisyyttä keskimäärin yli 20 prosenttia vuosittain. Sanasta kasvuyritys tulee mieleen myös startup-yritys, johon on tehty suuria taloudellisia panostuksia haaveena saada mittavia voittoja. Kasvuyritys tarkoittaa yli 500 000 euron liikevaihdolla toimivaa yritystä, joka on kasvattanut tulostaan yli 20 prosenttia vuodessa kolmena peräkkäisenä vuotena. Startup yritys on yleensä kasvuyritys, mutta kasvuyritys voi olla mikä tahansa yritys. Uusia kasvuyrityksiä perustetaan paljon it-, vuokratyövoima-, konsultti- sekä terveys- ja hoitoaloille. Varmahkon kasvun taustalla vaikuttaa tasaisen vahvat trendit kuten digitalisaatio -väestökehitystä unohtamatta. Suomalaisten yritysten joukosta kasvuyrityksiksi lasketaan noin tuhat yritystä.

Innovaatiot

Suomalaisyrityksissä tehdään paljon innovaatioita. Innovaatiolla tarkoitetaan sitä, että on keksitty kokonaan uudenlainen palvelu tai tavara, jota ei ole aikaisemmin löytynyt kyseiseltä alalta. Innovaatio voi myös liittyä yrityksen liiketoimintaprosessiin, jolloin prosessia on uudistettu merkittävästi verrattuna aikaisemmin käytössä olleeseen prosessiin. Innovaation uutuusarvoa voi luokitella sen laaja-alaisuuden tai sen mukaan, kenelle niillä on uutuusarvoa. Innovaatiotutkimuksissa jaottelu on rajattu kahteen tyyppiin. Ensimmäistä tyyppiä ovat ne innovaatiot, joiden kaltaisia on ollut aikaisemmin, mutta innovaation tuottaneelle yritykselle tuote on uusi. Yritys on esimerkiksi voinut tuottaa aikaisemmin jotain samankaltaista. Toinen tyyppi on uutuusarvoltaan merkittävä eli ne tuotteet, jotka ovat kokonaan uusia, eikä niitä tuottavien yritysten markkinoilla ole ollut aikaisemmin mitään vastaavaa tai samankaltaista.

Yksi selkeä alue, jossa suomalaisten innovointi näkyy löytyy netistä, netin rahapelit eli iGaming sektori, joka on kasvanut koko ikänsä alkaen sieltä 90-luvulta. Tutkimusten mukaan ala kasvaan vähintään 2025 asti selkeästi, sillä vaikka osa vanhoista alueista alkaa jo olla ”täynnä” uudet mahdollisuudet avaavat markkinoita myös suomalaiselle osaamiselle. Suomalainen nettikasino ei enää ole välttämättä täysin suomalainen, sillä sen tekijät voivat olla suomalaisia, mutta se saattaa nykyään toimia Maltan pelilisenssillä, koska Suomesta ei sellaista vielä saa.

Innovaatioyhteistyö

Suomessa on yleistä se, että ideoidaan ja kehitetään yhdessä. Yleisintä innovaatioyhteistyö on laitetoimittajien kanssa. Yksityisen sektorin asiakkaat ja eri oppilaitokset seuraavat vahvasti perässä. Usein parhaat innovaatiot syntyvät kuitenkin startup-yrityksissä, koska niissä yrityskulttuuri on merkittävästi rohkeampi ja kannustavampi kuin suuremmissa yrityksissä. Organisaation täytyy ymmärtää innovaatioiden arvo ja antaa aikaa sekä tukea innovaatioiden kehittämiselle. Hyvä esimerkki menestyneestä suomalaisesta innovaatioyhteistyöstä on pelialan toimijoiden nouseminen kansainvälisesti merkittäviksi tekijöiksi. Myös terveysteknologiassa on tehty merkittäviä keksintöjä.

Rahoitus

Aloittavien kasvuyritysten on usein vaikeaa löytää toiminnalleen rahoittajaa. Markkinaehtoinen rahoitus voi jäädä saamatta eivätkä yksityiset pääomasijoittajat kiinnostu aloitusvaiheessa toimivasta yrityksestä, koska riskit ovat liian suuret ja tuotto-odotukset jossain tulevaisuudessa. Rahoittajat, jotka toimivat markkinaehtoisesti kaipaisivat enemmän lähtötietoja, jotta ne saisivat arvioitua riskitekijät. Uusien yritysten ja niiden innovaatioiden riskejä liioitellaan, jolloin myös pienemmän riskin projektit jäävät ilman rahoitusta tai rahoitus hinnoitellaan yritykselle liian kalliiksi. Sellaiset yritykset menestyvät parhaiten, jotka ovat onnistuneet saamaan julkista rahoitusta kohtuullisin ehdoin sekä riittävästi yksityistä rahoitusta. Rahoituksen puute muodostaakin suurimman kasvun esteen. Yrityksen voi olla myös vaikeaa löytää tarvitsemaansa asiantuntijaa.

Tavallaan muttei suoranaisesti rahoituksesta pääsemme edellä käsiteltyyn iGaming sektoriin. Siellä nimittäin yksi kilpailukeinoista kasinoilla on kasinoiden antama pelaajien bonus pelikassaan. Eli mahdollisuus pelata pelejä ilman varsinaista riskiä. Puhutaan talletusbonuksista ja uuden asiakkaan bonuksista, ja näillä bonuksilla houkutellaan uusia asiakkaita mukaan pelaamaan.

Innovaatiokilpailut

Uusien ideoiden kehittämiseksi voidaan käyttää apuna innovaatiokilpailua. Kilpailu voi olla joko yrityksen sisäinen tai avoin. Kilpailu on voitu myös kohdistaa tietyn oppilaitoksen opiskelijoille. Kilpailua voidaan käyttää uuden joko uuden palvelun tai tuotteen ideointiin, uusien toimintatapojen löytämiseksi tai ideoiden julkituomiseen. Kilpailulla saadaan tehokkaasti työntekijöiden ideat organisaation käyttöön. Innovaatiokilpailu voi myös motivoida työntekijät tekemään innovaatioita. Yritys voi myös asettaa kilpailun palkinnoksi jotain motivoivaa julkisen kannustuksen lisäksi. Kilpailun järjestetään yleensä jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Mitä tarkemmin tehtävä on rajattu, sitä varmemmin vastaukseksi saadaan ratkaisuja toivottuun ongelmaan.

Menestys

Mikä tekee kasvuyrityksestä menestyvän yrityksen? Tunnetusti moni startup-yritys epäonnistuu. Kaikista perustetuista yrityksistä noin puolet joutuu lopettamaan toimintansa ennen kuin se on edes päässyt kunnolla alkuun. Toiminta saatetaan lopettaa jo ensimmäisten vuosien jälkeen. Yrityksellä pitää olla tavoitteet korkealla. Kunnianhimottomuus tekee tyytyväiseksi jo silloin, kun saa maksettua itselleen vähän palkkaa tai kun liikevaihto on hivenen suurempi kuin edellisenä vuonna. Yrityksen taloussuunnitelmasta selviää, miten korkealla tavoitteet ovat ja samalla, miten realistisesti liiketoimintaa osataan suunnitella. Suunnitelmat pitää osata muuttaa todellisuudeksi. Tässä vaiheessa toimialaosaaminen nousee tärkeäksi tekijäksi. Yrityksen pitää toimia paremmin kuin kukaan muu alallaan. Onnistunut strategia ohjaa kohti tavoitetta. Strategian toteuttamiseksi tarvitaan parasta osaamista ja resursseja. Luonnollisesti myös myyntitaidot ja markkinaosaaminen ovat tärkeässä roolissa, verkostoitumistaitoa unohtamatta.

Viimeisimmät artikkelit