spot_img
KotiRyhmittelemätönMiten kassavirta vaikuttaa pieniyrityksiin?

Miten kassavirta vaikuttaa pieniyrityksiin?

Menestyvällä yrityksellä on hyvä kassavirta. Monille yrittäjille on tuttua se, että yritystä tulisi johtaa kassavirran kautta. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna yrityksen kassan läpi virtaavaa valuuttaa, jota kutsutaan myös rahaliikenteeksi. Tai toisin sanoen: kassavirta on tilille tulevaa tuloa ja sieltä veloitettavia menoja.

Kassavirta määrittelee myös yrityksen maksuvalmiuden ja sen, kuinka paljon rahaa yritys voi käyttää laskujen (kuten palkkojen ja tilojen vuokran) maksamiseen. Jos kassavirta on punaisella, jopa suuret yritykset menevät nopeasti konkurssiin. On siis tärkeää pitää rahaliikenne positiivisena ja varmistaa, että tilille on tulossa rahaa enemmän kuin mitä sieltä on lähdössä. Kassavirta on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta. Kassavirta on tavallaan jopa verrattavissa omaan, henkilökohtaiseen budjettiin.

Kassavirta tuo ennustettavuutta

Kun kassavirta on kohdallaan, sinun on helppoa pitää kirjaa yrityksen budjetista ja sen rahatilanteesta. On tärkeää, että yrittäjä on aina tietoinen siitä, kuinka paljon rahaa tilillä on ja minkä verran sitä on käteisenä. Jos yrityksellä on varallisuutta esimerkiksi koneistojen tai liiketilojen puolesta, niistäkin pitää olla tietoinen. Yrittäjän pitää olla myös selvillä yrityksen kuukausittaisista juoksevista kuluista.

Kassavirtalaskelmaa luodessa rahaliikenteen näkymää suunnitellaan seuraaville viikoille ja kuukausille. On tärkeää, että laskelmassa huomioidaan laskut, luotolla ostetut asiat, myydyt tuotteet ja palvelut, ynnä muut. Laskelmassa otetaan myös huomioon tulot ja menot kuukausitasolla. Netissä toimivien yritysten ja sivustojen, kuten valioliiga.io ja nettipelit.io, ei tarvitse huomioida samanlaisia kuluja kuin kivijalkayrityksen, mistä syystä netin kautta toimivan yrityksen kassavirtalaskelma voi olla helpompi suunnitella.

Tarkan kassavirtaennusteen luomalla voit arvioida rahaliikennettä jopa viikkoja tai kuukausia etukäteen. Tämä auttaa mahdollisten kuoppien ja mutkien ennustamisessa, jolloin yrittäjä voi varautua ongelmiin hyvissä ajoin etukäteen.

Muista, että mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennustetaan, sen epävarmempi kassavirtaennuste on. Myynnit voivat laskea useiden kuukausien aikavälillä tai menot voivat kohota.

Kassavirta kolmessa osassa

Yrityksen talouteen kuuluu muutakin rahaliikennettä kuin vain liiketoiminnasta syntyvä rahavirta. Kassavirta jaetaan siis tästä syystä kolmeen osaan, johon kuuluvat liiketoiminnan kassavirta, investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta.

Liiketoiminnan kassavirta, eli operatiivinen kassavirta, koostuu myynneistä ja kassatuloista. Siinä huomioidaan muun muassa toistuvat menot, kuten vuokra, palkat, internet ja muut juoksevat kulut. Tämä kertoo yrittäjälle sen, kuinka paljon kassaan tulee rahaa. Kassavirran tulisi olla positiivinen: kun sisään tulee enemmän rahaan kuin mitä sieltä lähtee, yritys on hyvällä pohjalla.

Investointeihin perustuva kassavirta kertoo sen, kuinka paljon varoista on käytetty sijoituksiin. Investointeihin kuuluvat muun muassa kiinteistöt, laitteistot ja arvopaperit. Tällainen kassavirta voi olla negatiivinen, sillä investoinneista ei aina voi odottaa yhtä paljon tuloja olettaen, ettei niistä myydä jotain pois.

Rahoituksen kassavirta kuvaa yrityksen lainojen määrää. Jos se on positiivinen, yrityksellä on lainaa. Jos se on negatiivinen, yritys on maksanut lainaa pois. Negatiivinen rahoituksen kassavirta on näin ollen hyvä asia.

Kassavirta pitää yrittäjän hereillä

Yrityksen johdon pitäisi aina seurata tiiviisti kassavirran kulkua. Tekemällä tarkkoja kassavirtaennusteita voit suunnitella tulevaisuutta ja miettiä, ovatko investoinnit mahdollisia. Ennuste voi myös kertoa yrittäjälle sen, kun on aika tiukentaa otetta lompakosta.

Jos esimerkiksi huomaat, että parin viikon tai kuukauden päästä voit odottaa notkahdusta tuloissa, siihen on aikaa reagoida. Positiivinen ennuste voi toisaalta auttaa suunnittelemaan investointeja tai rahoituksen kassavirran uutta suuntaa. Toisin sanoen, kassavirtasuunnitelma on osa menestyvän yrityksen kivijalkaa. Kun kassavirta on positiivinen, yritys seisoo vakaasti paikoillaan.

Viimeisimmät artikkelit